28 Kasım 2007 Çarşamba

KÜTAHYANIN İLÇESİ Simav Tarihi

Simav Tarihi
Bilinen en eski adı Synaos'tur. Simav çevresinde yerleşen ve adı bilinen en eski halk, Frigler'dir. Daha sonra Lidyalılar, Persler, Helenistik Krallıklar, Romalılar ve Bizanslılar Simav yöresine hâkim olmuşlardır. Roma İmparatorluk döneminde uzun süre Simav'da sikke basılmıştır.
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde belirttiğine göre "Germiyanoğlu Beyi Babık, Simavna adlı Rum Kralının elinden aldığı için Simav derler. Bir rivayete göre de Simav (Gümüş suyu) anlamına gelir. Hakikaten suları gümüş gibi berraktır."
Yaygın bir söylentiye göre Türkler Simav'a 6 Mayıs 1073 Salı günü girmişlerdir. 1340'ta Germiyanoğlu Mehmet Bey zamanında ise, Simav kesin olarak Türk topraklarına katılmıştır. Germiyanoğlu Beyi İkinci Yakup'un vasiyeti üzerine 1429'da Kütahya ile birlikte Simav da Osmanlılara geçti.
Fatih döneminde Simav, Abdullah-i İlahi gibi bir din ulu'sunun ve onun yakın dostu Emir Buhari'nin feyz dağıttığı bir yer olarak gelişmiş medreselere sahipti. Simav medreselerinin son ünlü öğrencisi Ali Süavi (1839-1878), son değerli müderrisi ise Simavlı Arif Efendidir.(1850-1944)
Simav, 1867 yılında belediyelik olmuş, 1868'de ilçe statüsüne kavuşmuştur.
Kurtuluş savaşının başlarında Simav'da Reddi İlhak adındaki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu Binbaşı İsmail Hakkı Bey'in gayretleriyle gerçekleşir. Çok geçmeden Cemiyetin merkezi Uşak olmuş ve adı da Kuvay-i Milliye'ye çevrilmiştir. İlk Büyük Millet Meclisi'nde mebus olarak görev alanlardan biri de Simavlı Yusuf Cemil Bey'dir.

Hiç yorum yok: